Verzija 2020.16.003

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava s pripravo datoteke za ISPAP.

Fakturiranje

  • Pri vnosu računa odpravljena kontrola na podatek Faktor statistične vrednosti, dovoljena je tudi vrednost 0.

Dobavitelji in kupci

  • Pri kopiranju iz predračuna ponovno omogočena izbira različnih knjig predračunov. Velja za kopiranje v naročila kupcev in odpremne naloge.

Natisni