Izvoz predprejemov

Ob kliku na gumb Izvoz podatkov  na preglednici predprejemov se odpre meni z naslednjimi izbori:

Izbora Izvoz odkupov v knjigovodstvo in Izvoz v Odkupe sta aktivna samo na vrstah prometa, ki se uporabljajo za odkupe kmetijskih pridelkov od kmetov.

Natisni