Verzija 2019.07.002

  • Urejena kontrola neobračunanih vrstic v primeru že zaključenih obračunov.
  • Odpravljena težava pri brisanju izbrane vrste obračuna iz posrednega vnosa ali koraka 3 evidence prisotnosti.

Natisni