Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

  • Omogočen je uvoz esloga 2.0.
  • Pri ponovnem zaključku obračuna se v opisu storitve ne  izpiše več poračun, v kolikor na Evidentiranje obrokov-Subvencije obrokov-Poračun obrokov nimamo več zavedenega poračuna.
  • Ob spremembi imena otroka se ob pripravi Obračuna ime pravilno izpiše.
  • Obračun za vrtec prikaže pravilen znesek plačila oskrbe za ministrstvo, če je v Nastavitvah programa ->Vrtci izbrano v Končnici računa -Izpis Režija, Prehrana
  • Šifranti vrtci-Osnove za rezervacijo-dopolnjeno, da se lahko vnese 3-mestno število dni.  
  • Spletne odjave obrokov pravilno zaklepajo podatke,  glede na nastavitve.

Natisni