Konti

Na zavih Konti (Alt K) vnašamo konte oziroma jih poiščemo v Kontnem planu. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

  • Vzorec I-RAČ – vpišemo oziroma šifro vzorca I-RAČ, ki se uporablja pri izvozu v davčno knjigovodstvo DDV.
  • Nastavitev kontov se vrši na enak način kot v Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti., le da v tem primeru vpisujemo samo konte, ki se kontrolirajo v šifrantu kontov. Za stran knjiženja, spremembo predznaka in uporabo analitik veljajo pravila, ki so zapisana v Nastavitvah knjiženja.
  • Poleg kontov lahko nastavimo tudi privzeto stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referenta in analitiko za knjižno skupino.

Natisni