Verzija 2017.05.000 z dne 21.4.2017

 • Knjiženje
  • Prejemi/Predprejemi
   • Pri vnosu zneska dokumenta je dodana funkcija »Izračun zneska dokumenta iz fakturne vrednosti«. Ta funkcija izračun in zapiše v polje vsoto fakturnih vrednosti vrstic.
   • Ob potrditvi dokumenta se v primeru razlike med zneskom dokumenta in fakturne vrednosti pojavi opozorilo o razliki in možnostjo uskladitve zneskov. Opozorilo se pojavi v primeru, ko se znesek dokumenta različen od 0.
  • Gotovinska prodaja
   • Prenos dobavnic v gotovinsko prodajo
    • Dodana možnost prenosa tudi dobavnic, na katerih je znesek dokumenta 0 (nič). V nastavitvenih podatkih prenosa je dodano »Prenos dobavnic z vrednostjo 0«, privzeta nastavitev je vedno »« (prazno, t.j. ni prenosa dobavnic z vrednostjo 0).
   • Pri vnosu računov iz vezane knjige računov (VKR) dodana kontrola na že obstoječo kombinacijo serijske številke in številke seta. V primeru podvojenosti, program izpiše opozorilo in prepreči vnos. Kontrola je na nivoju leta in poslovnega prostora.

Natisni