Preglednica 2. nivoja – Kalo po artiklih

Preglednica 2. nivoja se imenuje Kalo s šifro in nazivom skupine za kalo, za katero pregledujemo podatke.

Razvrščena je po šifri artikla. Prikazani so podatki za artikle,  ki ustrezajo nastavitvenim pogojem in in imajo šifro skupine za kalo izbrano v preglednici prvega nivoja.

Pod preglednico so prikazane vsote vrednostnih stolpcev.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni