Pasica s fasciklom eRegistratorja

Na nekaterih mestih SAOP iCentra lahko na zapis pripnemo fascikel eRegistratorja. Na mestih, kjer lahko pripenjamo fasikle, je na oknu za vnos običajno pasica za upravljanje fasciklov.

V levem delu pasice so gumbi, ki nam omogočajo pripenjanje fascikla na zapis. V sredini je šifra in naziv pripetega fascikla. Desno so gumbi, ki nam omogočajo nekatera opravila s fasciklom.

Delo s fascikli in dostop do dokumentov fascikla je operaterjem omogočeno v skladu s pooblastili, ki jih ima operater za fascikel.

S fascikli so na pasici možna naslednja opravila:

  •  (Dodaj) – odpre okno za vnos novega fascikla. Opravilo je aktivno, če ima operater pooblastilo za dodajanje fasciklov.
  •  (Pripni) – odpre preglednico fasciklov, v kateri lahko izberemo želeni fascikel. Izbiramo lahko med fascikli, za katere smo pooblaščeni za upravljanje z dokumenti.
  •  (Odpni) – odpne pripeti fascikel.
  •  (Zaključi) – zaključi pripeti fascikel.
  •  (Dokumenti) – odpre preglednico dokumentov fascikla.
  •  (Komentiraj) – odpre okno za vnos komentarja fascikla.
  •  (Revizijska sled) – odpre se okno z revizijsko sledjo fascikla.

Natisni