Preglednica 2. Nivoja - podatki o računih

Preglednica se imenuje Knjiga Računov z oznako leta in knjige, za katero pregledujemo podatke, kratico in nazivom denarne enote. Razvrščena je po številki računa. Prikazani so računi, ki ustrezajo nastavitvenim podatkom in izbrani denarni enoti iz prvega nivoja.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev: Bruto vrednost, Popust, Rabat, Neto vrednost, DDV, Avans, DDV – avans, Skupaj in Skupaj v domači DE.

 

Natisni