Funkcijski varnostni sistem

S tem delom varnostnega sistema lahko preprečimo (varujemo) določene funkcije programskega paketa DN:

 • DN – DELO DELAVCEV – Vnos dela delavcev za druge delavce – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju (operater = refrent = delavec) vnos ur opravljenega dela za druge delavce (lahko vnaša samo svoje ure).
 • DN – DELO DELAVCEV – preglednica: Pregled dela vseh delavcev – vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči prikaz opravljenega dela v preglednici dela delavcev za ostale operaterje.
 • DN – DELOVNI NALOGI – Dodajanje planiranih ur – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju vnos novih vrstic s planskimi urami v delovnih nalogih.
 • DN – DELOVNI NALOGI – Spreminjanje planiranih ur – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju popravljanje obstoječih vrstic s planskimi urami v delovnih nalogih.
 • DN – DELOVNI NALOGI – Dostop do DN drugih delavcev – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju vstop (izbiro/prikaz v preglednico) delovnih nalogov na katerih ni predvidena za opravljanje dela (preko vrstice z vnesenimi planiranimi urami). Ravno tako omeji preglednico dela delavcev in tiskane podatkov o delu delavcev.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: briši– vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju brisanje delovnih nalogov.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Dodaj, spremeni– vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju dodajanje in popravljanje delovnih nalogov.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Prepis pogodbe v delovni nalog – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave delovnega naloga iz pogodbe modula POG.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Prepis pogodbe v delovni nalog – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave delovnega naloga iz pogodbe modula POG.
 • DN – DELOVNI NALOGI, Vnos dejanske količine material in storitve  – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju vnos dejansko porabljene količine artiklov na delovnem nalogu, zavihek material in storitve.
 • DN – MENI, pripomočki – Doklepanje obračuna plač: vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju dostop do pripomočka odklepanja obračuna plač.
 • DN – DELO DELAVCEV, Prenos v OPZ: vklop tega varnostnega sistema prepreči operaterju dostop do funkcije (gumba) prenosa v plače.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Izdaja MSP – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave knjiženja izdaje materiala po delovnem nalogu.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Dobavnica TDR – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave XML datoteke za prenos na negotovinsko prodajo TDR.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Gotovinski račun – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave XML datoteke za prenos na gotovinski račun TDR.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Prejem MSP – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave knjiženja prejema izdelka po delovnem nalogu.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Račun FAK – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost prenosa delovnega naloga v račun FAK.
 • DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Račun FAK – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost prenosa delovnega naloga v predračun FAK.
 • DN – DELOVNI NALOGI – Prikaz po referentu, prepovedano; vklop te varnostne nastavitve prikaže le tiste delovne naloge v katerih operater nastopa kot referent (mora obstajati povezava med referentom in operaterjem v šifrantu referentov!).
 • DN – DELOVNI NALOGI – Prikaz po stroškovnem mestu, prepovedano; vklop te varnostne nastavitve prikaže le tiste delovne naloge, ki imajo straoškovno mesto kaeremu pripada operater (mora obstajati povezava med referentom in operaterjem v šifrantu referentov ter nastvaljeno stroškovno mesto v šifrantu referentov!).
 • DN – DELOVNI NALOGI, Prenos iz sestavnice – vklop te varnostne nastavitve, se operaterju (oz. skupini operaterjev) onemogoči funkcijo (gumb) »Prenos iz sestavnice«.
 • DN – DELOVNI NALOGI, Spreminjanje lanisranih – prepovedano; vklop te varnostne nastavitve, operaterju (oz. skupini operaterjev) omogoči spreminjanje podatkov tudi na lansiranih delovnih nalogih.
 • DN – DELOVNI NALOGI, Lansiranje; vklop te varnostne nastavitve, operaterju (oz. skupini operaterjev) onemogoči funkcijo (gumb) lansiranja.
 • DN – DELO DELAVCEV– Vnos dela za zaključene delovne naloge; vklop te varnostne nastavitve na delu delavca onemogoči vnos opravljenih ur dela za zaključene delovne naloge.
 • DN – Sprememba analitik zaključenih delovnih nalogov; vklop tega varnostnega sistema omogoča delovnim nalogom, ki so v statusu zaključeni, knjižena izdaja in knjižen prejem spremembo analitičnih podatkov (stranka, stroškovni nosilec, stroškovno mesto, referent delovni nalog).
 • DN – Zaključevanje delovnih nalogov; vklop tega varnostnega sistema onemogoči operaterju vnos (popravljanje, brisanje) datuma zaključka delovnega naloga.
 • DN – Vnos stroškov delovnega naloga knjiženega v prejem; vklop tega varnostnega sistema omogoči operaterju vnos materiala, strojev, ostalih stroškov (in dela delavcev) na delovni nalog, ki že ima knjižen prejem izdelka.

Natisni