Ali mora imeti proračunski uporabnik sprejeta in potrjena notranja pravila po ZVDAGA-A?

Po ZVDAGA-A je zajem vsak uvoz metapodatkov o gradivu ali gradiva samega v strojno berljivi obliki v informacijski sistem za upravljanje z dokumenti ali v informacijski sistem za hrambo.
 
Za vas predstavlja uvoz e-računov v SAOP Knjigo prejetih računov zajem dokumentov.
 
V 18. členu zakon določa, da mora javnopravna oseba imeti sprejeta in potrjena notranja pravila, če želi upravljati z dokumentarnim gradivom v elektronski obliki.  
 
Iz navedenega izhaja, da morate vsi proračunski uporabniki, ki prejemate in izdajate e-račune, imeti sprejeta in potrjena notranja pravila po ZVDAGA-A.
 

Natisni