Verzija 2019.01.001 z dne 04.01.2019

  • Izpisi
    • Analiza okoljske dajatve
      • Nova analiza izdaje odpadne embalaže iz katere je moč izbrati vrsto (tip) poročanja za okoljske dajatve (3 skupine: Odpadna embalaža, Mazalna olja in tekočine, izrabljene gume in Odpadna električna in elektronska embalaža). V OLAPU je moč določiti in podrobneje opredeliti analizo odpadne embalaže za lažje poročanje o nastalih obveznostih zoper okoljske dajatve.
      • Dodan nov ključ v varnostni sistem za omejevanje dostopa do izpisa analize okoljske dajatve.

Natisni