Verzija 2018.16.001 z dne 14.12.2018

Osnovna sredstva in DI - OLAP - Pregled drobnega inventarja po izbiri
Urejeno prikazovanje podatkov v OLAP analizi.

Osnovna sredstva in DI - Izpisi - Obračun amortizacije
Urejeno prikazovanje podatkov v primeru izbrane nastavitve - zaporedje Konto, SM

Natisni