Pregled artikla

Pregledi artikla so namenjeni hitremu vpogledu v osnovne podatke o artiklu, s cenovnimi podatki in podatki o zalogah. Zažene se ga lahko na glavnem meniju, preglednicah prometa in vnosnih oknih prometa tako, da izberemo ustrezno ikono  ali s tipko F7. Na glavnem meniju je možen zagon samo s tipko F7.

V gornjem delu lahko vnesemo podatke, od katerih so odvisni prikazani podatki:

Črtna šifra – lahko vpišemo oziroma preberemo s pomočjo čitalca črtnih šifer črtno šifro artikla, katerega podatke želimo pregledovati. Če ima več artiklov vneseno črtno šifro, se odpre preglednica, ki omogoča izbor artikla, katerega podatke želimo pregledovati.

Šifra artikla - vpišemo artikel oziroma ga s klikom na gumb  izberemo iz šifranta Artikli, katerega podatke želimo pregledovati. Če zaženemo pregled artikla z vnosa vrstic, kjer že obstaja šifra artikla, se samodejno prikažejo podatki artikla na vrstici. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu.

F8 ali  – če obstaja povezava s prometno bazo MSP, lahko izberemo šifro artikla tudi s pomočjo preglednice artiklov z zalogami in cenami.

Datum cenikov – vpišemo ali izberemo datum veljavnosti prikazanih cen.

V oknu se podatki prikažejo v dveh delih:

V prvem delu so prikazani osnovni podatki o artiklu

Drugi del je preglednica na datum cenikov veljavnih cen iz cenikov. Če uporabnik nima dostopa do cenikov z omejenim prikazom, se le-ti ne prikazujejo.

Če je vpisana šifra artikla je v prvem delu preglednice je možno izbrati naslednje obdelave:

SAOP raziskovalec (Alt+S)  – nam odpre okno za delo z dokumenti izbranega artikla

Zaznamki (Alt+A)  - nam odpre okno za delo z zaznamki vezanimi na izbrani artikel.

Zaloge (Alt+L)  - nam omogoča pregled zalog izbranega artikla v programu MSP. Če podatki programa MSP niso na voljo, gumb ni aktiven.

Napoved (Alt+N)  - nam omogoča ogled napovedi zalog na osnovi trenutnega stanja zalog v MSP, naročil dobaviteljem in kupcem in NDK in odprtih delovnih nalogov v VRP. Če podatki MSP niso na voljo oziroma ni povezave na NDK in/ali VRP, gumb ni aktiven.

Popusti za stranko (ALT + O)  - nam odpre okno, kjer vnesemo šifro stranke, ter vidimo kakšne veljavne popuste ima ta stranka.

Natisni