Verzija 2020.16.001 z dne 27.11.2020

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave
  • Plačevanje: obdelava postavk izpiska: 
   • na pregled je dodana kolona Vračila. 
   • dopolnjen uvoz izpiska: če je bil v plačilnem prometu pripravljen nalog za vračilo kupca, se ob uvozu vzpostavi povezava na nalog, plačilu se vpiše konto, stroškovno mesto, nosilec, referent ali nalog, stran knjiženja je spremenjena, znesek ima negativni predznak. V koloni Vračilo se postavi kljukica.
   • okno za obdelavo izpiska: vzpostavljen pomočnik Vračilo plačila, preko katerega se z označitvijo glede na vir informacije in konto spremeni stran knjiženja in znesek dobi negativen predznak.
   • na deviznem izpisu je pomočnik za Vračilo plačila neaktiven.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Urejena pravilna priprava e-Opomina za potrebe pošiljanja na UJP portal.
 • Izpisi in pregledi - IOP: Urejena pravilna priprava e-IOP za potrebe pošiljanja na UJP portal.

Natisni