Verzija 2019.08.001 z dne 21.06.2019

 • ​Knjiženje
  • Predprejemi
   • Odvisni stroški predprejema
    • Dopolnilo se je delovanje odpiranja preglednice odvisnih stroškov na način, da so kontrole o prepovedi popravljanja na sami vnosni formi in ne več na gumbu »Vnos stroškov«. To pomeni, da se lahko vstopi v preglednico odvisnih stroškov tudi na dokumentih predprejema, ki so že knjiženi, izven obdobja ipd.. Kontrole in dovoljenja za vnos, popravljane, brisanje so potem na vnosni formi posameznega odvisnega stroška.
    • Na preglednici predprejemov se je preko desnega klika omogočilo vpogled v odvisne stroške. Odpre se preglednica kakor preko gumba »Vnos stroškov«. Razlika v tem, da je v primeru vstopa v preglednico iz tega mesta, popravljanje odvisnih stroškov vedno onemogočeno.
 • iC.API: Items – dodane tri nove metode
  • GetItemSeries za branje podatkov o serijah artiklov
  • AddItemSeries za vpis novih serij artiklov
  • ModifyItemSeries za spreminjanje podatkov obstoječih serij

Natisni