Uvod

Obdelava opominjanje nam omogoča voditi urejeno opominjanje z ustreznimi evidencami. Urejeno opominjanje pomeni, da se za vsako terjatev ve ali je bila že opominjana in kolikokrat je že bila opominjana, pa tudi kdaj so bili izstavljeni opomini in za katere terjatve.

Obdelava opominjanje omogoča:

·      avtomatsko izstavljanje opominov,

·      možnost enostavnega (vedno se opominja za vse neplačane terjatve), več nivojskega na posamezno postavko (evidenca kolikokrat je bila posamezna terjatev že opominjana – prvič, drugič, tretjič) in več nivojskega na saldo dokumenta posameznega nivoja (opomin se izstavi, ko neplačane terjatve dosežejo saldo posameznega nivoja – krediti, pogodbe,…),

·      možnost izločanja izbranih opominov (glede na znesek ali stranko),

·      evidenco opominjanja na nivoju stranke (dogodki),

·      knjiženje terjatev za stroške opomina,

·      preknjiževanje terjatev za katere je bil izstavljen opomin pred tožbo.

 

Obdelava se nahaja v meniju Dnevne obdelave / Izterjava / Opominjanje. Ob prvem zagonu obdelave se nam prikaže spodnje okno:

Za pravilno uporabo obdelave opominjanje moramo najprej ustrezno izpolniti nastavitve opominjanja, ki se nahajajo v Nastavitve programa / Zavihek Opominjanje.

Ko imamo urejene nastavitve za opominjanje lahko začnemo s pripravo opominov. Ob kliku na gumb  v spodnjem delu okna se odpre okno za Pripravo opominov, kjer vnesemo omejitve,  ki naj jih program upošteva pri pripravi opominov.

Natisni