Tiskanje

Podatke o vrstah zastojev lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno:

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre zastojev za katere bi se izpisali podatki.
  • Razvrščanje - izbira je možna med: Šifra in Naziv. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
  • Naziv liste – možnost vnosa dodatnega opisa, ki se bo natisnil v glavi izpisa kot naziv liste.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Po vnosu želenih podatkov se odpre okno s QRD oblikovanimi izpisi.

Natisni