Razdelek: Denarne enote

Denarna enota – vpišemo šifro denarne enote, ki senahaja v šifrantu denarnih enot.

Šifra tečajne liste – vpišemo ali izberemo tečajno listo iz šifranta

Tečaj – vpišemo ali izberemo oznako tečaja, ki se uporabi v obračunih

Natisni