Razdelek: Pogodba

Številka pogodbe – vpišemo številko pogodbe, kot je vpisana na dokumentu

Delež – pri najemnih pogodbah za zemljišča in objekte, če je več lastnikov

Veljavnost pogodbe od - od – datumi začetka in konca veljavnosti pogodbe

datum plačila

Revalorizacija – z izbiro te opcije pri vsakem obračunu izvajamo revalorizacijo vrednosti izplačila glede na indekse vpisane v šifrantu Indeks rasti življenjskih stroškov. Kumulativni indeks revalorizacije se izračuna kot produkt vseh indeksov med datumom veljavnosti pogodbe in datumom obračuna za posamezni obračun.

Natisni