Zahtevek ZPIZ za nadomestilo povračil za invalide II. kategorije

Na tem obrazcu se tiskajo podatki zaposlenih, ki jim je bilo obračunano nadomestilo v breme ZPIZ (izplačila iz grupe 4-invalidnine). Vnesti je treba nastavitvene podatke :

 

 

Za zaposlenega od - do – nabor se določi s šiframi zaposlenih, če ni izpolnjeno, se tiska podatke za vse, ki izpolnjujejo pogoje za izpis.

Od – do - določimo začetek in konec obdobja, za katero želimo tiskati podatke. Obdobja so določena z letom in mesecem, za katerega je bila obračunana in izplačana plača.

Povišanje plače – po potrebi vnesemo datum, s katerim se je plača povišala in odstotek povišanja

Tiskanje – izberemo lahko tiskanje "po zaposlenih" – vsak zaposleni na svoj list, "skupaj" skupen seznam za vse zaposlene, ki prejemajo nadomestilo ZPIZ.

Natisni