Dodajanje novih odjav/prijav

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Odjave/prijave, kamor vpišemo osnovne podatke o naročilu posamezne storitve.

·      Leto – pomeni leto naročila in leto v katerem bo na teh storitvah izveden obračun.

·      Mesec – pomeni mesec, za katerega delamo naročila in mesec za obračun.

·      Izbor izberemo, ali bomo pripravili doplačilo samo za eno storitev (Za storitev) ali za več storitev (Vse storitve).

·      Če smo v predhodnem polju Izbor določili Za storitev, se odpre šifrant vseh storitev, ki so v šifrantu storitev označene kot obrok in izberemo eno storitev (označimo storitev in kliknemo na gumb Izberi). Šifra storitve – vnesemo oziroma izberemo storitev.

·      Če pa smo v predhodnem polju Izbor določili Vse storitve, se odpre okno, v katerem na desni strani obkljukamo storitve, ki so vezane na obroke, za katere bomo pripravljali koledar prijav. Po zapustitvi polja nam bo program dal informacijo, koliko storitev smo izbrali.

·      Količina na dan – vnesemo predvideno dnevno količino za posameznika.

·      Sobote in nedelje – označimo, če se bo storitev predvidoma izvajala tudi ob sobotah in nedeljah.

·      Datum priprave – podatek se le prikazuje. Če je izpolnjen, je priprava (izbor enot, skupin, posameznikov) že izvedena.

·      Opombe – vnesemo razne zabeležke vezane na to odjavo/prijavo.

 

Ko končamo, kliknemo na gumb Potrdi (Alt+P), da se podatki shranijo. Ko končamo vnos, se v spodnjem delu okna aktivira gumb Priprava. Ostali gumbi so še neaktivni. Če si medtem premislimo in storitve ne želimo shraniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O).

Natisni