verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

  • Vnesi zapis: polje Kraj plačnika in kraj prejemnika se polni tudi s šifro pošte 
  • Tiskanje - Obrazec:
    • izračun kode UPNQR je urejen tako, da so izločeni končni presledki iz naziva, naslova in kraj prejemnika in plačnika in iz namena plačila, spremenjena velikost UPNQR kode
    • urejen Saop vzorec PP_UPNQR.qr2 tako, da omogoča tisk 3 UPNQR nalogov na en A4

Natisni