Rezultat inventure

Po izbiri Rezultat inventure se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Razvrščanje - določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri artikla, nazivu artikla, gruči artikla, klasifikacijski šifri ali črtni šifri).
  • Prikaz vrstic brez razlik  - označimo ali se na listi izpisujejo tudi vrstice, na katerih ni ne viška ne manjka  ali ne  prazno.
  • Prikaz podatkov zbira po gručah artiklov, zbira po davkih, zbira po konsignantih  - označimo ali se na listi prikazuje zbirni podatki  ali se ne  prazno.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
  • Vrsta prometa in Številka – to so podatki za primere, kjer obstaja povezava z MSP, inventurne razlike so bile knjižene tudi v Materialno in tako tu vpišemo ustrezen dokument, na podlagi katerega se poiščejo podatki iz Materialno skladiščnega poslovanja.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se direktno sproži tiskanje.

Natisni