Verzija 2021.06.001 z dne 26.04.2021

  • Kupci – naročila kupcev; vrstici naročila kupca, ki je bila prenesene v delovne naloge se več ne more spremeniti šifre (direktni vnos, F2, F8).
  • Dodan je prikaz Količine pakiranja 2. Podatek se prikazuje zraven Količine pakiranja.
  • Po novem se Rabat v znesku za tip Maloprodaja upošteva z DDV.

Natisni