Seje

Tu se prikaže preglednica vnesenih sej. Za vsako vnesemo naslednje podatke:

Šifra – Vnesemo ali z gumbom   izberemo šifro delovnega telesa, za katero želimo obračunati sejnino. Izpiše se naziv delovnega telesa.

 

Razdelek Seja:

leto – v katerem je bila obračunana sejnina.

Številka  -zaporedna številka seje

Oznaka – interna oznaka seje (številka na vabilu …)

Datum – datum seje.

Predvideni datum izplačila – obvezen podatek, uporabi se pri pripravi obračuna, ko se glede na predvideni datum obračuna pogodbe prenesejo v obračun

Opis – opis seje

Kraj – kje bo potekala seja

 

Razdelek Priprava obračuna:

Zaključeno – oznaka, da je priprava obračuna zaključena

Datum zaključka – tekoči datum ob zaključku priprave.

Prenos v pogodbe – tekoči datum ob prenosu v pogodbe

Natisni