Zavihek splošno

-  Verzija programa KE – prikazana je številka trenutno instalirane verzije programa.

-  Številka šifranta za zaposlene – iz šifranta Uporabnikov izberemo šifro uporabnika. Podatek je obvezen. Številka naj bo iz intervala od 001 do 999.

 -  Številka šifranta za stranke – iz šifranta Uporabnikov izberemo šifro uporabnika. Podatek je obvezen. Številka naj bo iz intervala od 001 do 999.

-  Številka šifranta za SM in SN – iz šifranta Uporabnikov izberemo šifro uporabnika. Podatek je obvezen. Številka naj bo iz intervala od 001 do 999.

-  Povezava z obračunom plač zaposlenim (OPZ) – iz šifranta Uporabnikov izberemo šifro uporabnika. Podatek ni obvezen. Številka naj bo iz intervala od 001 do 999. Če je omenjeni podatek  izpolnjen - vnesen, imamo v Kadrovski evidenci  na šifrantu zaposlenih vpogled še na Obračunske podatke plač zaposlenih (osnove, kredite, bonitete,  mesečne seštevke zaposlenih). Slednje se predvsem uporablja  v primeru, če je potrebno, da na pogodbo o zaposlitvi pripeljemo tudi zneske osnov zaposlenih (npr. toče, bruto plačo,..).

-  Povezava z obračunom potnih nalogov (OPN) – iz šifranta Uporabnikov izberemo šifro uporabnika. Podatek ni obvezen. Številka naj bo iz intervala od 001 do 999. Če je omenjeni podatek  izpolnjen - vnesen, imamo v Kadrovski evidenci  na dogodkih izobraževanja in pregledov in izpitov možnost odpiranja potnih nalogov in prenosa potnih stroškov v dogodke

-  Šifra stranke uporabnika  – iz šifranta strank izberemo šifro stranke uporabnika. Podatek je obvezen.

-  Koriščenje dopusta iz preteklega leta – označimo ali želimo, da se v evidenci dopustov in odsotnosti zaposlenih prikaže opozorilo o zadnjem mesecu koriščenja dopusta  ali ne .  Če evidence preostanka dopusta iz preteklega leta  ne želimo voditi, potem oznako ne obkljukamo .

-  Zadnji mesec za koriščenje – če smo aktivirali nastavitev “Koriščenje dopusta iz preteklega leta”  z oznako , lahko določimo zadnji mesec za koriščenje (od 1 do 12). Na tem mestu določen mesec, ki se bo pri vnašanju podatkov o dopustu v kadrovsko evidenco pokazal kot opozorilo na zadnji mesec dovoljenega koriščenja dopusta iz preteklega leta. Program sam predlaga 6. mesec kot zadnji za koriščenje.

-  Izračun delovne dobe glede na ure zaposlitve – označimo ali želimo, da se delovna doba in stalnost ustrezno preračunata glede na ure zaposlitve, ki so vnesene na zaposlenemu. Slednje se uporablja pri pripravljanju Sklepov za letne dopuste.
Primer: Če imamo na zaposlenemu določeno da dela 4 ure/dan, ter na tem mestu podatek Izračun delovne dobe glede na ure zaposlitve prazno  , potem nam bo prgram preračunal delovno dobo in stalnost kot da dela 8 ur /dan. V primeru, da na tem mestu izbiro Izračun delovne dobe glede na ure zaposlitve  označimo  , nam bo program delovno dobo ter stalnost ustrezno preračunal glede na ure zaposlitve, ki so določene na zaposlenemu.

-  Naziv kolektivne pogodbe – vpišemo naziv kolektivne pogodbe.

-  Podpisnik izpisov – vpišemo ime in priimek odgovorne osebe, ki se bosta izpisala na obrazcih.

-  Skupina dogodkov za pogoje pri delovnih mestih – ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant Skupine dogodkov. Na tem mestu Dodamo novo skupino dogodkov z nazivom npr. Pogoji delovnih mest. Slednja nastavitev dogodka se uporablja pri pripravi Pogodb o zaposlitvi, če želimo na pogodbo pripeljati tudi pogoje za določeno delovno mesto. Pogoji po delovnih mestih se vnašajo na delovnem mestu v šifrantu delovnih mest. Tam je omenjeni postopek tudi podrobneje prikazan.

-  Šifra denarne enote – vpišemo šifro domače denarne enote (978 - Euro) oziroma jo poiščemo v šifrantu denarnih enot.

Natisni