Gumb »Čarovnik za uvoz«

Delovne naloge lahko uvozimo tudi iz datotek. Za to uporabimo čarovnika za uvoz podatkov. Ob kliku na gumb Čarovnik za uvoz  se odpre vnosno okno uvoza delovnih nalogov.

Vanj vnesemo podatke o nastavitvi uvoza (specifikacija) in o datoteki, iz katere uvažamo delovne naloge. Uvoz je narejen s pomočjo standardnega SAOP čarovnika za uvoz podatkov. Izberemo lahko naslednje podatke:

 • Specifikacija – vnesemo ali izberemo specifikacijo datoteke katero uvažamo. Pred uvažanjem moramo vnesti specifikacijo podatkov v datoteki.
 • Datoteka – vnesemo ali izberemo datoteko s podatki.
 • Nastavitve – na tem mestu lahko v določeni meri nastavimo uvažanje delovnih nalogov in sicer:
  • Datum začetka je enak datumu delovnega naloga – v kolikor je opcija vklopljena bo datum pričetka delovnega naloga enak datumu delovnrega naloga.
  • Status naloga: v izdelavi – v kolikor bo ta opcija vklopljena, bo uvožen delovni naloig imel status v izdelavi.
  • Avtomatsko dodeli referenta DN – v kolikor je opcija vklopljena se bo v uvožene delovne naloge dodelil referent, ki ustreza operaterju, ki uvoz izvaja.
  • Samodejni vpis serije izdelka v šifrant – vklop te opcije pomeni, da se bo serija izdelka delovnega naloga vpisala tudi v šifrant serij artikla-izdelka.
  • Avtomatsko dodeli serijo izdelka – če je na nastavitvah okolja definiran sistem dodeljevanje seije izdelka delovneg analoga, se bo v primeru, da je ta opcija vključena, serija izdelku delovnega naloga vpisala samodejno po sistemu iz nastavitev okolja.

 

Po izbrani specifikacij in datoteki s pomočjo gumba Uvozi sprožimo uvoz podatkov iz izbrane datoteke. Uvoženi podatki so prikazani v preglednici.

 

Prenos delovnih nalogov iz preglednice izvedemo preko gumba Izberi (Alt I) oziroma opustimo preko gumba Opusti (Alt).

 

Če specifikacija za tip datoteke še ne obstaja jo lahko naredimo in shranimo s pomočjo čarovnika za izdelavo specifikacij uvoza, ki ga zaženemo s pomočjo gumba  Dodajanje specifikacij. Pri dodajanju specifikacij moramo določiti vrsto datoteke, mesto in naziv datoteke, ločila med posameznimi podatki (polji) v datoteki, obliko zapisa številk, datumov, decimalnih mest ter potrdimo predlagana polja oziroma sami določimo njihova mesta v vrstici datoteke.

Natisni