Kopiranje artikla

Z izborom Kopiranje artikla se odpre naslednje okno .

IZBOR PODATKOV

Artikel – prikaže se izvorni artikel iz katerega se bodo kopirali podatki.

Nova šifra – izberemo ali vnesemo novo šifro artikla. Program predlaga največjo možno šifro.

S kljukicami izberemo kateri podatki se kopirajo pod novo šifro artikla.

Natisni