Stranke

Šifrant strank hrani seznam vseh naših strank, tako kupcev kot dobaviteljev. Do šifranta strank pridemo tako, da v glavnem meniju izberemo Šifranti (Alt + Š) in nato še Stranke (Alt + S). Odpre se okno Stranke, ki vsebuje seznam vseh strank.

Podrobnejša navodila so v navodilih za uporabo SAOP šifrantov.

Natisni