Verzija 2018.09.001 z dne 20.07.2018

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - vnesi zapis - gumb Veza
  • Urejeno pomnenje vrstnega reda stolpcev v preglednici, ko izbiramo postavko za zapiranje preko gumba veza(tri pikice).
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje/Evidenčno knjiženje
  • Pri knjiženju evidenčnih knjižb se nam izpiše lista knjiženih knjižb samo  v primeru, da pri knjiženju evidenčnih knjižb ni napak.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije - Kompenzacije
  • Pri vnosu kompenazcij dodane možnosti omejitve na vse analitike, ki jih uporabljamo(SM, SN, Referent...).
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilance
  • Urejeno izpisovanje bilanc po višjih SM oz. SN.

Splošno

 • Dodan varnostni sistem na naslednjih šifrantih: denarne enote, tečajne liste, tečaji.

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • Dodan kalkulator za izračun vseh podatkov pretekle delovne dobe.
  • Omogočen varnostni sistem na kalkulatorjih za izračun delovne dobe.
  • Omogočen varnostni sistem na gumbu Zgodovina.
  • Omogočena izbira vrste poslovne vize.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Podatek razlika do polnega delovnega časa v gospodarstvu je vključen v izračun polja »Delovna doba polni DČ za JS«.
  • Dodani podatki o delovni dobi za jubilejne nagrade.
 • OLAP analiza dopustov in odsotnosti
  • Dodan podatek o neizkoriščenem dopust preteklega leta.
 • OLAP analiza družinskih članov
  • Dodan filter za prikaz družinskih člano aktivnih zaposlenih.
 • Delo in kariera
  • Urejen prikaz podatka število enot v preglednici.
 • Obrazci e-VEM
  • Onemogočen gumb potrdi na zaključenih obrazcih.
  • Odpravljena težava zaradi katere se podatek Matična številka enote poslovnega subjekta ni predlagal v nekaterih primerih.
 • Omogočeno tiskanje poročila o poteku veljavnosti zdravstvenih izkaznic, evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja, delovnih viz, poslovnih viz in zavarovanja na službeni poti.

Obračun plač zaposlenim

 • Dodan gumb za prehod iz posrednega v neposredni vnos in obratno.
 • Dodan gumb za tiskanje obračunskega lista iz vrstic zaposlenega.
 • Urejen izračun povečanega zneska prispevka za zaposlovanje v primeru več refundacij v obračunu.
 • V OLAP analizo obračanih prispevkov je dodan podatek zaporedna številka vrstice.
 • Omogočeno razvrščanje na kontrolnem izpisu v koraku 3 evidence prisotnosti.

Registracija prisotnosti

 • Odpravljena težava z minimiziranjem zaslona.

Obračun potnih nalogov

 • V preglednico so dodani podatki o prenosih v potrjevanje.

Plačilni promet

 • Urejeno odpiranje začetnega okna modula prek celega zaslona.

Obračun storitev

Šifranti – Predvidene storitve – Obračunski list

Dodano je polje Koledar iz nastavitev, kjer s kljukico izberemo koledar iz Nastavitev in se v obračunskem listu poleg sobot in nedelj označijo še prazniki ter dogodki iz izbranega koledarja (npr. šolske počitnice).

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Pri vnosu sestavnic v Gotovinski in Negotovinski prodaji ter Predračunih dodana funkcija prikaza cene in vrednosti posamezne sestavnice. Prikaz deluje s klikom v polje »Vrednost« na vrstici nosilne pozicije sestavnice. Prav tako velja, da ta prikaz deluje v primeru osnovnega delovanja sestavnic in v primeru uvoza sestavnic iz ročnih terminalov. Ne deluje v primeru nastavitve »Sestavnice – dodatno«.
  • Gotovinska prodaja
   • Pri vnosu računov iz vezane knjige računov (VKR) so iz kontrole na podvojenost številk VKR izločeni storno dokumenti.
  • Predračuni
   • Odprava težave s tekstom in vidnostjo kurzorja pri vnosu teksta v polje »Dokument«.

Fakturiranje

 • Izpisi
  • Dodali smo nov izpis Rekapitulacija gotovinske prodaje, ki omogoča za izbrano obdobje, knjige in blagajnika izpisati rekapitulacijo "gotovinskih" računov po načinih plačila, blagajnikih in datumih.

 

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev in Odpremni nalogi
  • Pri kopiranju dokumentov je omogočeno kopiranje v naslednja leta. Želeno leto lahko vpiše v polje.
  • Pri knjiženju v Odpremo je omogočeno, da se pripravljen Odpremni nalog tudi prenese "V Komision".
 • Naročila dobaviteljem in Prevzemi
  • Pri kopiranju dokumentov je omogočeno kopiranje v naslednja leta. Želeno leto lahko vpiše v polje.
  • Poenoteno delovanje predlaganja cen iz Cenika in upoštevanje pretvornika iz Artikli za stranke. Pri predlaganju cen iz cenika se upošteva tudi pretvornik iz Artikli za stranke če je vpisan.

Natisni