Vnos serij - množično

V spodnjem delu preglednice vrstic prejema je gumb , s katerim zaženemo pripomoček množičnega vnosa serij ob prejemanju artikla s serijo. Tako lahko ob enkratnem vnosu šifre artikla in njegove kalkulacije prejemo vse serije tega artikla in ni potrebe po vsakokratnem vnosu artikla in serije.

Okno je razdelejno v dva vnosna dela. V zgornjem delu se vnese podatke o artiklu in cenah, v spodnjem pa vnašamo serije in količine prejema. Vnosna tabela je prilagojena vnosu serije in količine 1, saj se s tipko <enter> pomikamo od serije na količino in potem v novo vsrtico. Seveda se po vnosni tabeli lahko poljubno premikamo tako kot po ostalih vnosnih tabelah (gor, dol, levo desno, lahko se z miško postavimo na želeno mesto, ipd..).

V primeru, da si serije sledijo v nekem vrstnem redu, lahko uporabimo pripomoček »Predloži niz serij«, s katerim se odpre okno za določanje ranga prejetih serij.

S prefiskom določimo enoten začetek šifer serij, z »Od – do« pa določimo rang. Pri izbiri ranga od – do si šifre serij sledijo naraščajoče, povečane za 1. Uz zgornjega primera bi se tako v vnosno tabelo serij izpolnilo:

Pri predlaganju šifer serij si lahko pomagamo tudi z vnaprej pripravljenimi skupinami predlogov serij. Ti predlogi pridejo v poštev v posebnih primerih, ko prejemamo blago, za katero se zaloga vodi npr. po konfekcijskih številkah ali po kakšni drugi lastnosti. Npr. prejemamo blago z velikostnimi razredi. Uredimo si skupino predlogov serij. Najprej odpremo skupino predloga:

Znotraj te skupine pa velikostne razrede:

Tako se potem ob izboru skupine predloga napolnijo v vnosno tabelo podatki:

Natisni