Knjiženje v SPR

Program OST nam omogoča nadaljnje knjiženje izdanih računov v modul Spremljanje plačil računov (SPR), kjer spremljamo plačila računov, izdajamo opomine, usklajujemo oz. povezujemo dobropise ali pa preplačila z računi, spremljamo terjatve do posameznikov, itd.

Knjiženje v modul Spremljanje plačil računov

Natisni