Gumb Kuhinjski pult

S klikom na gumb Kuhinjski pult na preglednici Koriščeni obroki se odpre spodaj prikazano okno:

·      Obrok – vpišemo šifro obroka oz. poiščemo obrok, ki se bo delil na kuhinjskem pultu.

·      Datum – program prikaže trenutni računalniški datum računalnika, na katerem se vrši razdeljevanje obrokov. Če datum ni pravi, potem morate zapustiti vnosno okno in spremeniti sistemski datum računalnika. Datum lahko spreminjate samo, če vam varnostni sistem to dopusti: na operaterju, ki dela s programom, mora biti prepoved (X) OST - EVIDENTIRANJE OBROKOV - Koriščenje obrokov - Sprememba datuma koriščenja prepoved). S spremembo datuma je omogočeno evidentiranje koriščenja za enoto/skupino/vzg.skupino za nazaj. Pri deljenju za posameznika program vedno upošteva trenutni računalniški datum.

·      Enota – v primeru, da delite obrok celi enoti (npr. malica se koristi v razredu in se jo pripravi za enoto, dislocirane enote so običajno taki primeri), potem izberete v tem polju enoto, za katero je obrok namenjen. Če nameravate deliti obroke posameznikom, potem pustite polje prazno.

·      Skupina – v primeru, da delite obrok celi skupini (npr. malica se koristi v razredu in se jo pripravi za skupino kot celoto), potem izberete v tem polju skupino, za katero je obrok namenjen. Če nameravate deliti obroke posameznikom, potem pustite polje prazno.

·      Vzgojna skupina – v primeru, da delite obrok celi vzgojni skupini (npr. kosilo za prvošolčke se koristi v okviru vzgojne skupine in se jo pripravi za vzgojno skupino kot celoto), potem izberete v tem polju vzgojno skupino, za katero je obrok namenjen. Če nameravate deliti obroke posameznikom, potem pustite polje prazno.

·      S klikom na gumb »Izloči«  se prikaže seznam vseh otrok za to enoto/skupino/vzg.skupino, ki so naročeni na prehrano. Če kdo manjka, ga s seznama umaknemo tako, da kliknemo na kljukico pred imenom tako, da je kvadratek prazen.

·      Koriščena količina – v primeru, da ste predhodno polje enota ali skupina izpolnili, se to polje samo napolni glede na število prijav v izbrani enoti oz. skupini za izbrani obrok za trenutni datum.

 

Če smo z vnosom končali, potem kliknemo na Zapri. Če ne želimo, da se zgoraj vneseni podatki shranijo, potem kliknemo na gumb Opusti.

Če smo vnesli Skupino, nam klik na Potrdi vnese koriščenje obrokov vsem v izbrani skupini, ki so imeli prijavljen obrok. Če želimo nadaljevati z vnosom po posameznikih, potem skupine nismo izbrali in kliknemo na Potrdi, tako da se nam odpre novo okno:

V zgornjem desnem kotu je gumb , preko katerega lahko spreminjate velikost pisave v oknu Kuhinjski pult. Nastavite lahko tri različne velikosti pisave.

V zgornjem desnem kotu je možnost nastavitve, ali se na kuhinjskem pultu pri javljanju opozoril z zvočnim signalom oglaša samo računalnika ali se uporabljajo tudi zvočniki. Če je polje Uporaba zvočnika obkljukano , potem to pomeni, da bomo uporabljali tudi zvočnike.

·      Obrok – prikazan je obrok, ki se bo delil na kuhinjskem pultu in smo ga izbrali v prejšnjem koraku. Če to ni pravi obrok, zapustimo okno s klikom na gumb Zapri.

·      Datum – program prikaže trenutni računalniški datum računalnika, na katerem se vrši razdeljevanje obrokov. Če datum ni pravi, potem morate zapustiti vnosno okno in spremeniti sistemski datum računalnika.

·      Številka kartice – polje je aktivno samo v primeru, da imamo kodo programa za branje kartic. Če uporabljamo čitalec, potem bo program na tem mestu prebral številko kartice in jo povezal z ustreznim posameznikom (Šifranti à Otroci/Koristniki à polje Številka kartice na zavihku Splošno).

·      Otrok – v primeru, da vnašate posameznike ročno oz. da ga program preko čitalca ne najde, potem vpišete šifro posameznika oz. ga poiščete v šifrantu.

·      Skupina, Meni – program za posameznika prikaže skupino/razred in meni.

·      Koriščeno – program javi, ali je: bil obrok že koriščen, ali ni bil naročen oz. ne javi nič, če ni posebnosti. V primeru, da ne želimo, da se neprijavljene obroke koristi, potem to določimo v Nastavitve programa – zavihek Povezave – polje Upoštevaj neprijavljene koriščene obroke naj ne bo potrjeno.

 

V primeru, da se na kuhinjskem pultu prijavi otrok (učenec, dijak…), ki ni prijavljen na obrok, potem nas program na to opozori. V primeru, da imamo program nastavljen tako, da dovolimo koriščenje neprijavljenih obrokov (Nastavitve programa à zavihek Povezave à polje Upoštevaj neprijavljene koriščene storitve je potrjeno/obkljukano), potem nas program najprej vpraša, ali želimo obrok postreči. Če je odgovor:

·      Ne, potem se postopek prekine.

·      Da, potem nas program vpraša po storitvi in meniju, ki ga želimo postreči.

·    

·      V primeru, da se na kuhinjskem pultu prijavi otrok (učenec, dijak…), ki je v tekočem dnevu obrok že koristil, potem nas program na to opozori. Ponovno se kuhinjsko osebje odloči, ali bo obrok postreglo.

·    

·      V primeru, da se na kuhinjskem pultu prijavi otrok (učenec, dijak…), ki ima prijavljen v tekočem dnevu tudi obrok (enega ali več), ki je vezan na suhi meni (Nastavitve programa à zavihek Povezave à polje Suhi meni), potem nas program na to opozori. Ponovno se kuhinjsko osebje odloči, ali bo obrok oz. več obrokov, vezanih na suhi meni, postreglo.

·    

Na dnu okna je gumb Pregled, kjer dobite naslednje informacije za trenutni datum:

V zgornjem desnem kotu je gumb , preko katerega lahko spreminjate velikost pisave v oknu Pregled. Nastavite lahko več različnih velikosti pisave.

Natisni