Sporočanje statističnih podatkov za leto 2009 – naročila male vrednosti

Podatke o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2 oz. drugega odstavka 17. člena ZJNVETPS, sporočajo le naročniki iz prve alineje prvega odstavka 3. člena ZJN-2 oz. prve alineje 1. točke prvega odstavka 3. člena ZJNVETPS.

Več na spodnji povezavi:

 Sporočanje statističnih podatkov za leto 2009 – naročila male vrednosti.pdf

 

 

Natisni