Urejanje knjig dokumentov

Knjige dokumentov spreminjamo tako, da najprej v preglednici Knjige dokumentov označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani knjigi dokumenta, ki jih lahko spremenimo z izjemo šifre.

 

Natisni