Zagon programa

Ob zagonu programa PRAC se odpre glavno programsko okno, ki je prikazano na spodnji sliki:

Glavno programsko okno je torej izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. V imenu vsakega menija je podčrtana črka. Če pritisnemo tipko Alt ter hkrati pritisnemo tipko s podčrtano črko, odpremo meni ali poženemo ukaz. Želeni ukaz poženemo s klikom ali s pritiskom na tipko Enter.

Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in podmenijev, ki so razporejeni v njih:

·      Prejeti računi (Alt + R)

·      Potrjevanje računov – uporabljamo pri vsporedni in zaporedni likvidaciji računov če imamo skupino podpisnikov

·      Šifranti  (Alt + F) – pri delu z množico podatkov nam pomagajo šifranti, kjer hranimo podatke o strankah, tečajnih listah in dobavnic (dodelava za stranko) ter v nastavitvah uredimo vse potrebne nastavitve povezane z delovanjem programa.

·      Pripomočki (Alt + M) – možnost odklepanja prejetih računov, ki so bili preneseni v DK in/ali DDV.

·      Poročila – tu najdemo poročila, ki so pripravljena s Saop poročevalcem.

·      Nastavitve  (Alt + P) – tu nastavimo vse osnovne nastavitve za delo s  programom.

·      Zapri (Alt + Z) – končamo delo s programom.

 

Po prvem aktiviranju program preveri, ali je v nastavitvah programa vnesen podatek Številka stranke. Če podatek ni izpolnjen, se avtomatično odpre okno za vnos nastavitvenih podatkov.

Priporočamo, da najprej izpolnite Nastavitve, nato pa še šifrante Stranke in Tečajne liste. Nato lahko vnašate prejete račune.

Natisni