Verzija 2018.01.000 z dne 12.1.2018

  • Urejen način izračuna neto na bruto.
  • Dopolnjen izračun osnov za boleznine.
  • Urejen prikaz gumbov na zaslonih obračuna prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
  • Nove vrednosti premij KDPZ, ki začnejo veljati s 1.1.2018

Natisni