Verzija 2021.04.001 z dne 15.03.2021

 • Naročila kupcev
  • dodali smo možnost uvoza vrstic v naročilo kupca iz eNaročila v formatu eSlog 2.0
  • Odpravljena težava pri zapiranju naročila in kontrole pripadajočih odpremnih nalogov "V komisionu".
  • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
 • Odpremni nalogi
  • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
 • Naročila dobaviteljem
  • dodali smo možnost prirave osnutka eNaročila v formatu eSlog 2.0
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila po elektronski pošti
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila preko ZZI
 • API
  • metoda PostDispatchAdviceToInvoice dopolnjena tako, da se ustrezno polni tudi podatek veza na ustrezne knjige odpremnih nalogov. To ne velja v primeru združevanja vrstic.
  • metode PurchaseOrder so dopolnjene s podatki o šifri lokacije (LocationID).

Natisni