Zavihek Dom

·      Tip plačnika – v spustnem seznamu izberemo med:

Samoplačnik – oskrbovanec plača celotno oskrbo. Račun je izstavljen samo oskrbovancu.

Samoplačnik s skrbniki – vnaša se samo prejemke oskrbovanca. Če so prejemki višji od oskrbe, plača oskrbo oskrbovanec sam. če so prejemki nižji od oskrbe, razliko krijejo skrbniki.

Samoplačnik s skrbniki in občina - najprej se od oskrbe odštejejo njegovi prejemki (pokojnina in žepnina). Če je dobljena razlika enaka 0, OST obnaša kot pod 1. Če je dobljena razlika negativna, se razlika zabeleži kot preplačilo, ostalo pa kot pod točko 1. Če je razlika pozitivna, se izračunajo deleži plačnikov, in če je po tem razlika še vedno pozitivna, plača razliko občina.

·      Skrbstvo

·      Zdravstvo

·      Številka pokojninske zadeve

·      Kategorija zavarovanja

·      Razlog obravnave

·      EMŠO

·      Datum izpisa

Natisni