Zavihek Prejemi MSP

V tem zavihku povezujemo prejeti račun s prejemi, ki smo jih predhodno vnesli v program MSP. En račun lahko povežemo z več prejemi, tako kot lahko en prejem povežemo z več računi.

S povezovanjem prejetih računov s prejemi želimo preprečiti možnost plačila računa za blago, ki ga nismo prejeli ali pa želimo opozoriti dobavitelja, da nam za dobavljeno blago še ni izstavil prejetega računa.

Neto vrednost računa: program predlaga neto vrednost računa na podlagi zneska računa, ki smo ga vnesli v zavihek Računi in odštetih davkov, vnesenih v zavihek Davki.

Z klikom na desni gum miške na preglednici dobimo možnost Popravi zapis MSP, ki odpre vnosno okno prejema v MSP. Popravljati je mogoče samo prejeme.

S klikom na gumb  se odpre okno:

 

·      Prejem iz MSP: iz preglednice prejemov v MSP-ju lahko izberemo prejem, s katerim želimo povezati prejeti račun. Ob izboru prejema se nam avtomatsko izpolni Znesek MSP (celotna vrednost prejema).

·      Opis: predlaga se besedilo, ki smo ga pri vnosu prejema vpisali v polje dokument.

·      Znesek PRAC: predlaga se nam neto vrednost računa. Če povezujemo prejeti račun z več prejemi, ta znesek po potrebi popravimo. Na podlagi tega zneska pripravi vknjižbe na ustrezne konte. Torej tudi znesek PRAC mora biti razdeljen na posamezne prejeme.

·      Znesek MSP: z izborom prejema iz MSP-ja polje avtomatsko izpolni in sicer vrednost tega prejema. Če se račun ne nanaša na celoten prejem, lahko znesek po potrebi popravimo.

·      Nerazporejen znesek MSP: Razlika med neto vrednostjo računa in zneskom prejema.

·      Zakleni prejem MSP: Zaklene prejem v MSP in v primeru da obstaja nerazporejen znesek MSP tega razporedi v Znesek MSP.

Natisni