Rekapitulacijsko (Kvartalno ) poročilo pred letom 2010

Zbirno poročilo za dobave blaga v druge države članice je davčni zavezanec dolžan posredovati na predpisanem obrazcu RP-O. V programu ga pripravimo tako, da v glavnem menuju poženemo ukaz Obračuni / Kvartalno poročilo (Rekapitulacijsko poročilo) - KP-O. Odpre se nam nastavitveno okence.

 

 

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·      Tekoče obdobje poročanja – vpišemo leto  in obdobje za katero pripravljamo poročilo.

·      Popravki za pretekla obdobja – vipšemo obdobje od do, v poročilo se bodo vključili tudi neobračunani popravki iz izbranih obdobij.

·      Odgovorna oseba, kontaktna oseba in telefonska številka  - podatki se izpišejo na poročilu.

 

Pomembno: program na podlagi davčne številke sešteje promet po strankah in ga vključi v poročilo. Svetujemo vam, da pri vnosu strank v šifrant strank dosledno vnašate davčne številke oz. identifikacijske številke.

Natisni