verzija 2017.15.000

Sociala

  • Prošnje

Omogočen vnos več kot 999 prošenj (4-mestni števec prošenj)

Odpravljena napaka pri vnosu datuma prispetja prošnje. Program dovoli, da shranimo prošnjo, tudi če datuma ne vpišemo.

Zdravstvo

  • Poslovanje z zdravili - Zaloga zdravil:

Odpravljena napaka pri vnosu zaloge zdravil zaradi načina jemanja.

  • Poročila - Poročila:

Odpravljena napaka pri odpiranju poročil pod sklopom Nega.

Obračun

  • Obračun - Zdravstvo

Popravljeno kreiranje datoteke obračun zdravstva zaradi nove spremembe na ZZZS-ju. Sprememba se nanaša na način kreiranja datoteke v primeru, če je na isti dan uporabniku apliciranih več različnih zdravil oz. LZM-jev iz seznama A. Delna zavrnitev ima v tem primeru opis napake: Obračun zdravila ni ustrezen. Na isti obravnavi je na isti datum aplikacije zdravila možno zaračunati le eno istovrstno šifro storitve zdravila iz Seznama A ali B glede na podrobne podatke o zdravilu."

Natisni