Spremembe nahajališča

Pomembno:  Obdelava spreminja podatke nahajališč, zato pred obdelavo priporočamo arhiviranje baze trenutnega uporabnika.

Program uporabimo za spreminjanje šifer nahajališč, ko se celotno nahajališče preseli na novo nahajališče, ali pa želimo spremeniti šifrant nahajališč.

Ob zagonu programa se nam odpre preglednica šifranta nahajališč. Najprej vpišemo datum spremembe. To je datum, ko smo osnovna sredstva fizično selili med nahajališči.

 V preglednici je stolpec Nova šifra nahajališča, ki ga izpolnimo pri tistih šifrah nahajališča, kjer želimo spremembo.

Z aktiviranjem gumba Potrdi  bo program začel z delom.

Po končani obdelavi bo na kartici osnovnega sredstva zapis s tipom spremembe  »NH« na vneseni datum.

 

Natisni