Verzija 2018.02.001 z dne 02.02.2018

 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • V analizo sta dodani dimenziji KDPZ premija delodajalca in KDPZ premija zaposlenega.
 • Funkcije
  • Omogočene nove funkcije: H(1), H(2) in H(3) za število ur mesečne delovne obveznosti preteklega meseca, preteklih dveh mesecev ali preteklih treh mesecev.
 • Obrazec 1-ZAP/M
  • Izločeni podatki zaposlenih, ki nimajo vpisanega podatka Glavna zaposlitev.
 • Obrazec 3
  • Izločeni podatki zaposlenih, ki nimajo vpisanega podatka Glavna zaposlitev.
 • REK-1
  • V primeru celomesečnega nadomestila (M02) se zaposlenemu samodejno pripiše vrstica M08 z zneskom 0

Natisni