Verzija 2018.11.002 z dne 31.8.2018

  • Urejen prenos zneska predujma v potrjevanje.

Natisni