verzija 2017.05.000 z dne 21.4.2017

Prejeti računi

 • v preglednico je dodan nov stolpec "EPP", v katerem se izpiše Leto - številka plana - šifra proračunske postavke, če je vpisana samo ena postavka na zavihku EPP. Če je vpisanih več postavk, se prikaže "Več EPP", sicer prazno.
 • Urejena masovna priprava plačilnih nalogov preko gumba Priprava za PP za uporabnike funkcionalnosti proračuna.
 • vnesi/uredi zapis
  • gumb Zapiši v OSD: 
   • dopolnjen prenos podatkov v OSD tako da se prepisujejo tudi delovni nalog, dodatne analitike, slika računa, fascikel računa
   • urejen zapis povezav v primeru odpiranja več osnovnih sredstev na osnovi enega računa
  • Gumb Opomba: Okno opombe je sedaj ločeno - možno je delo z glavnim oknom računa, vendar opombe v tem oknu ni možno urejati.
  • Knjiženje v DK in DDV: Odpravljena težava z ažuriranjem statusa prenosa, če je prihajalo do prekinitve povezave s strežnikom.

 

Javna naročila in drugo

 • uredi zapis, v primeru Evidenčnega postopka > zavihek Naročilnica oz. Pogodba:
  • gumb odobritev, gumb Zavrnitev: program shrani informacijo o operaterju, ki je kliknil na enega od teh dveh gumbov
  • gumb Naročilnica oz. gumb Pogodba, Predlog naročilnice: dodana možnost izpisa operaterja, ki je odobril oz. zavrnil nadaljni postopek javnega naročanja

Natisni