Verzija 2019.11.001 z dne 23.8.2019

  • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos na povezano« smo dodali še možnost izbire prenosa podatka o prioriteti delovnega naloga.
  • Izpisi – kooperacija, stanje kooperacije; odpravljeno nepravilno izračunavanje stanja kooperacije po posamezni operaciji.

Natisni