Urejanje podatkov začetnega stanja

Podatke začetnega stanja urejamo tako, da najprej v preglednici Začetno stanje označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbranem zapisu. Dokumentov, ki so nastali s prehodom v novo leto, ni moč spreminjati.

Natisni