Obračun plač v primeru čakanja na delo in skr. delovnega časa (gospodarstvo in tisti JS, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZUOOP)

Navodilo velja za vse, ki še vedno koristite ugodnosti iz ZIUOOPE (tretjega svežnja ukrepov) ali jih boste na osnovi petega protikoronskega zakona (ZZUOOP), ki omogočajo delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa in povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. V primeru, da te ukrepe koristite že od junija dalje in ste si vrste obračuna urediti že po takratnem navodilu, je to navodilo za vas brezpredmetno.

Navodilo objavljamo za vse, ki teh ukrepov do sedaj še niste koristili in jih boste od sedaj dalje.

Gospodarstvo_plače s subvencijo za čakanje in skr.DČ

Natisni